arvostaa ruotsiksi   aktning c, vörda, vördnad c, notvärde n, valör c, värdera, förstå, sätta värde på, stiga, uppskatta, vara medveten om, värdesätta, helga

suositut haut
sieventää vaikuttaa voimakkuus täydellinen tarjoilla Rooma