johto ruotsiksi   famn fi, kabel fi, ledning fi, sladd fi, tråd fi, direktion fi c, skötsel fi c, styrelse fi c, administration fi c, förvaltning fi c, dämma fi, förstäv fi c, härleda fi, härröra fi, härstamma fi, hejda fi, hindra fi, notskaft fi n, ordstam fi c, ploga fi, stjälk fi c, stoppa fi, ut fi, bly fi n, föra fi, förhand fi c, ledtråd fi c, lod fi n, stift fi n, ledarskap fi n, kanal fi, vattenledningsrör fi

suositut haut
skinkki esine kapinallinen pehmentää hiipiä sulkumerkki

: