joukkue ruotsiksi   besättning fi, lag fi, stall fi, team fi

suositut haut
joukko lopulta kokonaan kohentaa rauha hiertää