käsitellä ruotsiksi   affär c, dela, ge, giv c, handla, kontrakt n, langa, pakt c, sälja, transaktion c, uppgörelse c, manipulera, beakta, behandla, handla om, hantera, klara av, ta hand om, ta itu med, förlopp n, process c, famla, cover, framsida c, gömma c, gömställe n, inträde n, lock n, omslag n, överkast n, övertäckning c, pärm c, skydd n, skydda, täcka, täcka upp, täckmantel c, handskas med, handtag, diskurs c

suositut haut
suunta tavallinen partakorppikotka poikki cash suru