käsitellä ruotsiksi   affär c, dela, ge, giv c, handla, kontrakt n, langa, pakt c, sälja, transaktion c, uppgörelse c, manipulera, beakta, behandla, handla om, hantera, klara av, ta hand om, ta itu med, förlopp n, process c, famla, cover, framsida c, gömma c, gömställe n, inträde n, lock n, omslag n, överkast n, övertäckning c, pärm c, skydd n, skydda, täcka, täcka upp, täckmantel c, handskas med, handtag, diskurs c

suositut haut
katsoa sijoittaminen paprika munkki purjelentäjä kimalainen