kaikki ruotsiksi   alla fi, allihop fi, allihopa fi, lägga alla ägg i samma korg fi, allt fi p, fullständigt fi, hel fi, helt fi, à fi, per styck fi, var fi, varje fi, allesammans fi

suositut haut
äänikortti raivata sanomaton jähmettyä tajunta siis