keskeinen ruotsiksi   avgörande, central, huvudsaklig, nyckel-, pivå-, väsentlig, kärn-, kärnenergi-, kärnkraft-, kärnvapen-, nukleär, median c, mellerst, mitt

suositut haut
kroissantti vivuta lieriö maorit apulanta suolahappo