koska ruotsiksi   därför att fi, eftersom fi, på grund av fi, då fi, lika fi, medan fi, när fi, under tiden fi, sedan fi, sedan dess fi

suositut haut
lahko kymmenys palava karike puhujakoroke myöntää

: