koulutus ruotsiksi   träning fi c, undervisning fi c, utbildning fi c, forma fi, formation fi

suositut haut
varustaa tapa jäätikkö näennäisesti hakata haara

: