kulua ruotsiksi   förgå fi, förlöpa fi, passera fi, jade fi, bära fi, ha på sig fi, klädsel fi c, nötning fi c, slitage fi n, slitas fi, trötta ut fi, vända undan vinden fi, förflytta fi, passa fi, passage fi

suositut haut
triljardi lajittelu kurnuttaa uusinta sinun kaksinkertaistaa

: