kuulua ruotsiksi   höra fi, höra hit fi, höra till fi, tillhöra fi, angå fi, beträffa fi, gälla fi, åka fi, bli fi, fara fi, försök fi n, försvinna fi, fungera fi, go fi c, låta fi, ljuda fi, passa fi, resa fi, säga fi, tur fi c

suositut haut
päättäväisesti vaivata tasavalta letto vihainen WC

: