kyky ruotsiksi   bemärkelse c, betydelse c, förnuft n, förstånd n, mening c, sinne n, färdighet c, skicklighet c, begåvning c, donera, gåva c, present c, skänk c, skänka, förmåga c, kanske, kraft c, makt c, skulle kunna, styrka c, applåd c, bunt c, flank, ge, hand c, handlag n, handstil c, handtag n, hjälpa, klase c, lämna över, ledsaga, namnteckning c, sida, tvärhand c, underskrift c, visare c, talang c, talent c, fakultet c, kollegium n, lärarkollegium n, befogenhet c, kapacitet c, lämplighet c, sexualitet c, sexuell identitet c

suositut haut
ratkaista pleissi palava alkemisti palkita liittäminen