lähtö ruotsiksi   ferie fi c, ledighet fi c, lov fi n, semester fi c, semestra fi, avfärd fi c, avfart fi c, avgång fi c, avsteg fi n, avvikelse fi c, bortgång fi c, avsked fi, lämna fi, sorti fi, utgång fi, bly fi n, föra fi, förhand fi c, leda fi, ledning fi c, ledtråd fi c, lod fi n, stift fi n, börja fi, ryck fi n, rycka till fi, start fi c, starta fi

suositut haut
vanu spiikkeri kaula hohkasilikaatti ärjäistä pehmeä

: