lähteä ruotsiksi   bege sig fi, ta sin tillflykt fi, få fötter fi, gå fi, gå ut med hunden fi, gå ut och gå fi, gång fi c, leda fi, promenad fi c, promenera fi, slippa lös fi, sluta fi, vandra fi, vandring fi c, avgå fi, avlägsna fi, avlida fi, avresa fi, avvika fi, dö fi, från fi, köra sin väg fi, lämna fi, skilja fi, bena fi c, del fi c, roll fi c, utflykt fi, avsked fi, sorti fi, utgång fi, bero fi, kvar fi, kvarlåta fi, ledighet fi, lov fi, tillåtelse fi, [[låta]] [[vara]] fi, höra upp fi, sluta upp fi, upphöra fi

suositut haut
eläintenhoitaja pirtelö nosto ilmentymä koskaan yhdeksänkymmentä

: