lähteä ruotsiksi   bege sig, ta sin tillflykt, få fötter, gå, gå ut med hunden, gå ut och gå, gång c, leda, promenad c, promenera, slippa lös, sluta, vandra, vandring c, avgå, avlägsna, avlida, avresa, avvika, dö, från, köra sin väg, lämna, skilja, bena c, del c, roll c, utflykt, avsked, sorti, utgång, bero, kvar, kvarlåta, ledighet, lov, tillåtelse, [[låta]] [[vara]], höra upp, sluta upp, upphöra

suositut haut
takku kierrätysastia hullu ratsu laonkielinen monikulttuurisuus