luottamus ruotsiksi   förtroende fi n, förtrösta fi, förtröstan fi c, ha [[tillit]] till fi, ha/hysa [[tillit]] fi, ha/hysa [[tillit]] (till) fi, ha/hysa [[tillit]] till fi, känna [[förtröstan]] fi, känna [[tilltro]] fi, känna [[tilltro]] (till) fi, lita fi, lita på fi, trust fi c, [[anförtro]] (sig åt) fi, [[förtrösta]] (på) fi, [[lita]] på fi, [[räkna]] med fi, erkännande fi c, kredit fi c, kreditera fi

suositut haut
älyllinen parastaikaa naarasleijona silopaperi [[tehdä]] [[uudestaan]] vähäinen

: