luottamus ruotsiksi   förtroende n, förtrösta, förtröstan c, ha [[tillit]] till, ha/hysa [[tillit]], ha/hysa [[tillit]] (till), ha/hysa [[tillit]] till, känna [[förtröstan]], känna [[tilltro]], känna [[tilltro]] (till), lita, lita på, trust c, [[anförtro]] (sig åt), [[förtrösta]] (på), [[lita]] på, [[räkna]] med, erkännande c, kredit c, kreditera

suositut haut
ruksata -inen homehtua lähettää kulkusuunta ammottaa