mahdollistaa ruotsiksi   kraft c, möjliggöra, ursäkta

suositut haut
vaihteleva kohina paikallisjuna kun pohjoinen leiriytyä