noin ruotsiksi   cirka fi, ungefär fi, uppskattningsvis fi, angående fi, om fi, på fi, på väg att fi, runt fi, kring fi, omkring fi

suositut haut
tiukentua aurata rehu kieltää valtava kuori