pätevyys ruotsiksi   begåvning fi c, färdighet fi c, kunnighet fi c, kunskap fi c, skicklighet fi c

suositut haut
johtaa Latium unohtaa ansiotyö Napoli jokainen