paljastaa ruotsiksi   affär c, butik c, handla, kiosk c, magasin, shoppa, slöjd c, verkstad c, blottlägga, exponera, bar, uppenbara, avslöja, upptäcka, förmedla, kungöra, offentliggöra, avmaskera, ta av sin mask, bedra, bedraga, förråda, vilseleda, vika upp

suositut haut
ylimääräinen huijata nam bunkata ylhäinen seuralainen