paljon ruotsiksi   mycken fi c, mycket fi, tämligen fi, en hel del fi, många fi, ofta fi

suositut haut
kuje hivuttaa peite tswanat reaktori lyhyt muoto