paljon ruotsiksi   mycken fi c, mycket fi, tämligen fi, en hel del fi, många fi, ofta fi

suositut haut
subjektiosa pidot kauhtua vaihtaa koe- väristä

: