palvelu ruotsiksi   betjäna, delgivning c, gudstjänst c, serva, underhålla, användbar, användbarhet c, applikation c, kraftverk n, leverantör c, lönsamhet c, tillämpning c, tjänsteleverantör c, värmeverk n, vattenverk n, verktyg n

suositut haut
koko röntgenium putata ryhtyä oppiarvo steriloida