peite ruotsiksi   bokuppslag, bre, breda, bredbar, mittuppslag, pålägg, skingra, sprida, spridning, sträcka, tidningsuppslag, utsprida, vidga, vidgning, dreja, kast n, kasta, överkast n, tippa, välta, cover, framsida c, gömma c, gömställe n, inträde n, lock n, omslag n, övertäckning c, pärm c, skydd n, skydda, täcka, täcka upp, täckmantel c, filt, lager, täcke

suositut haut
neo- ROI voide vasikka tuliterä kuvaus