peite ruotsiksi   bokuppslag, bre, breda, bredbar, mittuppslag, pålägg, skingra, sprida, spridning, sträcka, tidningsuppslag, utsprida, vidga, vidgning, dreja, kast n, kasta, överkast n, tippa, välta, cover, framsida c, gömma c, gömställe n, inträde n, lock n, omslag n, övertäckning c, pärm c, skydd n, skydda, täcka, täcka upp, täckmantel c, filt, lager, täcke

suositut haut
leikkauspiste hirvieläin ihminen assi oikeudenkäynti kirjoittaa