peite ruotsiksi   bokuppslag, bre, breda, bredbar, mittuppslag, pålägg, skingra, sprida, spridning, sträcka, tidningsuppslag, utsprida, vidga, vidgning, dreja, kast n, kasta, överkast n, tippa, välta, cover, framsida c, gömma c, gömställe n, inträde n, lock n, omslag n, övertäckning c, pärm c, skydd n, skydda, täcka, täcka upp, täckmantel c, filt, lager, täcke

suositut haut
kallis tulinen vaihdella pääaineopiskelija pauna muuliaasi