poistaa ruotsiksi   abstrahera, abstrakt n, djupsinnig, knycka, nalla, referat n, sammandrag n, sammanfatta, sammanfattning c, skilja av, skilja ut, sno, stjäla, svårfattlig, ta bort, teoretisk, utdrag n, gryn n, korn n, säd c, sädeskorn n, spannmål n, stråsäd c, väv c, radera, droppe c, fall n, falla, stup n, tappa, vax, växa n, avvisa, förvisa, kasta ut, kastas ut, skjuta ut, slunga, slungas, utvisa, ta inälvorna ur, annullera, återställningstecken n, avbryta, förkorta, släcka ut, stämpla, stryka, upphäva, avlägsna, klä av, remsa c, serie c, strimla c, stripp c, strippa, ta av, slå, slå till, strejk, strejka, förbruka, tömma, uttömma, rycka upp med rötterna, beröva, förvägra

suositut haut
johtaja syy narina panna kiven sisään luvuton tikka