saattaa ruotsiksi   fi, kan fi, kanske fi, kunna fi, må fi, få fötter fi, gå fi, gå ut med hunden fi, gå ut och gå fi, gång fi c, leda fi, promenad fi c, promenera fi, slippa lös fi, sluta fi, vandra fi, vandring fi c, avslöja fi, förmedla fi, kungöra fi, offentliggöra fi, förkunna fi, utfärda fi, anföra fi, dirigera fi, förrättning fi c, förvalta fi, förvaltning fi c, hållning fi c, handha fi, ledning fi c, ledsaga fi, sköta fi, skötsel fi c, uppförande fi n, uppträdande fi n, utförande fi n, vandel fi c

suositut haut
nostaa taloustyö kunnioittavasti nap -inen järjestysluku

: