sisään ruotsiksi   i, in, inne, med, om, på, under, insida c, insides-, inuti, inomhus, infoga, sätta i, skjuta in

suositut haut
perustaminen nominilauseke vetäytyminen murskata omaksua pilvi