sitten ruotsiksi   för, sedan, å andra sidan, alltså, då, därpå, dåvarande, dess, dessutom, i så fall, samtidigt, sen

suositut haut
Guam takku kivilaji geeli indefiniittipronomini tapahtumahorisontti