syöte ruotsiksi   föda, foder n, leva på, livnära sig, mata, mata in

suositut haut
egyptiläinen varastaa eripura onni varikko lause