toiminto ruotsiksi   huvudnummer fi, kännemärke fi, kännetecknar fi, åliggande fi n, bjudning fi c, förrättning fi c, fungera fi, funktion fi c, kall fi n, subrutin fi c, syssla fi c, tillställning fi c, tjänstgöra fi, uppgift fi c, verka fi

suositut haut
höyryakku vaikeaselkoinen kommodori banaani prosentti avata

: