toimitus ruotsiksi   förlossning c, leverans, avhjälpa, förse, gottgöra, leverera, supplera, tillgodose

suositut haut
[[päästää]] ([[ääni]]) riiviö löytää interpolaatio vaihe vanhempi