usein ruotsiksi   ofta fi, vanligen fi, en hel del fi, många fi, mycket fi

suositut haut
datiivi Katalonia lekseemi varma palopuhe asteriski

: