valinta ruotsiksi   företräde, förkärlek, förmånsrätt, preferens, alternativ n, prima, sortiment n, urval n, utsökt, utvald, hacka c, plocka, välja

suositut haut
Jaakko sivuuttaa Kanaalisaaret moreeni lentokapteeni piru