viesti ruotsiksi   ärende, budskap n, meddelande n, relä n, stafett c, anteckning c, not c

suositut haut
asettaa kolli barbaari Milano ketterä ympäristö