yksikkö ruotsiksi   besynnerlig, egendomlig, enastående, ensam, enstaka, ental n, säregen, singular, singularis n, unik, utmärkt, [[ental]]s-, beteckning c, namngivning c, samfund n, enhet c, enhets-, avdelning

suositut haut
kärsivällinen kriteeri koskaan eläimellinen samanlainen luonto